Đánh giá
Order product
Tóm tắt mọi thứ trong 1 câu. Ví dụ: Tôi cực kì ưng ý
Bạn có thể nói thêm về sản phẩm ở dưới đây, ví dụ như độ hoàn thiện, sự thoải mái