Lọc sản phẩm

B.By Banila

Bộ lọc
Giá sản phẩm:
Thương hiệu:
Duyệt theo:
Xóa bộ lọc
icon quà tặng
 Chì Vẽ Chân Mày B. By Banila Truetrick Brow Auto Pencil 02 Brownie (0.3g) Chì Vẽ Chân Mày B. By Banila Truetrick Brow Auto Pencil 02 Brownie (0.3g)
icon quà tặng
 Chì Vẽ Chân Mày B.By Banila Truetrick Brow Auto Pencil 03 Marsala (0.3g) Chì Vẽ Chân Mày B.By Banila Truetrick Brow Auto Pencil 03 Marsala (0.3g)
icon quà tặng
 Màu Mắt Trang Điểm B. BY BANILA EYECRUSH SHIMMER SHADOW (SBE05 BUTTER IS BEIGE) Màu Mắt Trang Điểm B. BY BANILA EYECRUSH SHIMMER SHADOW (SBE05 BUTTER IS BEIGE)
icon quà tặng
 Màu Mắt Trang Điểm B. BY BANILA EYECRUSH SHIMMER SHADOW (SBR05 NEW BLUE MOON) Màu Mắt Trang Điểm B. BY BANILA EYECRUSH SHIMMER SHADOW (SBR05 NEW BLUE MOON)
icon quà tặng
 Màu Mắt Trang Điểm B. BY BANILA EYECRUSH SHIMMER SHADOW (SBR06 GOLD TRIGGER) Màu Mắt Trang Điểm B. BY BANILA EYECRUSH SHIMMER SHADOW (SBR06 GOLD TRIGGER)
icon quà tặng
 Màu Mắt Trang Điểm B. BY BANILA EYECRUSH SHIMMER SHADOW (SBR08 OVERCOOKED) Màu Mắt Trang Điểm B. BY BANILA EYECRUSH SHIMMER SHADOW (SBR08 OVERCOOKED)
icon quà tặng
 Màu Mắt Trang Điểm B. BY BANILA EYECRUSH SHIMMER SHADOW 2g Màu Mắt Trang Điểm B. BY BANILA EYECRUSH SHIMMER SHADOW 2g
icon quà tặng
 Son Kem Lì B. BY BANILA VELVET BLURRED LIP (BE01 MILKTEA FILTER) 4.6g Son Kem Lì B. BY BANILA VELVET BLURRED LIP (BE01 MILKTEA FILTER) 4.6g
icon quà tặng
Đã bán hết
 [2020] Son Môi 2 Đầu B. BY BANILA LIPLIKE DUAL TINT (03 Wake Up Coral) 5gx2 [2020] Son Môi 2 Đầu B. BY BANILA LIPLIKE DUAL TINT (03 Wake Up Coral) 5gx2
icon quà tặng
Đã bán hết
 Bột Tán Chân Mày B. BY BANILA TRUETRICK BROW PALETTE 01 SAND Bột Tán Chân Mày B. BY BANILA TRUETRICK BROW PALETTE 01 SAND
icon quà tặng
Đã bán hết
 Bột Tán Chân Mày B. BY BANILA TRUETRICK BROW PALETTE 02 BROWNIE Bột Tán Chân Mày B. BY BANILA TRUETRICK BROW PALETTE 02 BROWNIE
icon quà tặng
Đã bán hết
 Bột Tán Chân Mày B. BY BANILA TRUETRICK BROW PALETTE 03 MARSALA Bột Tán Chân Mày B. BY BANILA TRUETRICK BROW PALETTE 03 MARSALA
icon quà tặng
Đã bán hết
 Bút Vẽ Viền Mắt Lâu Trôi B. By Banila Eyecrush Ink Liner 01 Black (0.4g) Bút Vẽ Viền Mắt Lâu Trôi B. By Banila Eyecrush Ink Liner 01 Black (0.4g)
icon quà tặng
Đã bán hết
 Bút Vẽ Viền Mắt Lâu Trôi B. By Banila Eyecrush Ink Liner 02 Brown (0,4g) Bút Vẽ Viền Mắt Lâu Trôi B. By Banila Eyecrush Ink Liner 02 Brown (0,4g)
icon quà tặng
Đã bán hết
 Kem Tẩy Trang Môi B.BY BANILA TINT REMOVER 10ml Kem Tẩy Trang Môi B.BY BANILA TINT REMOVER 10ml
icon quà tặng
Đã bán hết
 Má Hồng Dạng Nước B. BY BANILA CHEER WATER CHEEK 6.5ml Má Hồng Dạng Nước B. BY BANILA CHEER WATER CHEEK 6.5ml
icon quà tặng
Đã bán hết
 Má Hồng Trang Điểm B. BY BANILA CHEER GRADATION CHEEK OR01 PURE PEACH (9.2g) Má Hồng Trang Điểm B. BY BANILA CHEER GRADATION CHEEK OR01 PURE PEACH (9.2g)
icon quà tặng
Đã bán hết
 Mascara Làm Dài Mi B. By Banila Eyecrush Mood Long Lash Mascara - 01 Mood Black (5g) Mascara Làm Dài Mi B. By Banila Eyecrush Mood Long Lash Mascara - 01 Mood Black (5g)
icon quà tặng
Đã bán hết
 Mascara Làm Dày Mi B.By Banila Eyecrush Circle Volume Mascara - 01 Circle Black(5g) Mascara Làm Dày Mi B.By Banila Eyecrush Circle Volume Mascara - 01 Circle Black(5g)
icon quà tặng
Đã bán hết
 Màu Mắt Trang Điểm B. BY BANILA EYECRUSH MATTE SHADOW MOR02 PEACH POWDER (2.2g) Màu Mắt Trang Điểm B. BY BANILA EYECRUSH MATTE SHADOW MOR02 PEACH POWDER (2.2g)
icon quà tặng
Đã bán hết
 Màu Mắt Trang Điểm B. BY BANILA EYECRUSH MATTE SHADOW MPK01 LAZY PINK Màu Mắt Trang Điểm B. BY BANILA EYECRUSH MATTE SHADOW MPK01 LAZY PINK
icon quà tặng
Đã bán hết
 Màu Mắt Trang Điểm B. By Banila Eyecrush Matte Shadow Mrd03 Ash Rose Màu Mắt Trang Điểm B. By Banila Eyecrush Matte Shadow Mrd03 Ash Rose
icon quà tặng
Đã bán hết
 Màu Mắt Trang Điểm B. By Banila Eyecrush Shadow Palette (4colors) 02 SUGAR CHILD Màu Mắt Trang Điểm B. By Banila Eyecrush Shadow Palette (4colors) 02 SUGAR CHILD
icon quà tặng
Đã bán hết
 Màu Mắt Trang Điểm B. BY BANILA EYECRUSH SHIMMER SHADOW (SBE03 BRITHDAY SUIT) Màu Mắt Trang Điểm B. BY BANILA EYECRUSH SHIMMER SHADOW (SBE03 BRITHDAY SUIT)
icon quà tặng
Đã bán hết
 Màu Mắt Trang Điểm B. BY BANILA EYECRUSH SHIMMER SHADOW (SBE04 DESERT FLOWER) Màu Mắt Trang Điểm B. BY BANILA EYECRUSH SHIMMER SHADOW (SBE04 DESERT FLOWER)
icon quà tặng
Đã bán hết
 Màu Mắt Trang Điểm B. BY BANILA EYECRUSH SHIMMER SHADOW (SBR07 RUM & SALT) Màu Mắt Trang Điểm B. BY BANILA EYECRUSH SHIMMER SHADOW (SBR07 RUM & SALT)
icon quà tặng
Đã bán hết
 Màu Mắt Trang Điểm B. BY BANILA EYECRUSH SHIMMER SHADOW (SCR01 GOLDISH CORAL) Màu Mắt Trang Điểm B. BY BANILA EYECRUSH SHIMMER SHADOW (SCR01 GOLDISH CORAL)
icon quà tặng
Đã bán hết
 Màu Mắt Trang Điểm B. BY BANILA EYECRUSH SHIMMER SHADOW (SCR02 YUMMY GUMMY BEAR) Màu Mắt Trang Điểm B. BY BANILA EYECRUSH SHIMMER SHADOW (SCR02 YUMMY GUMMY BEAR)
icon quà tặng
Đã bán hết
 Màu Mắt Trang Điểm B. BY BANILA EYECRUSH SHIMMER SHADOW (SOR02 COZINESS) Màu Mắt Trang Điểm B. BY BANILA EYECRUSH SHIMMER SHADOW (SOR02 COZINESS)
icon quà tặng
Đã bán hết
 Màu Mắt Trang Điểm B. BY BANILA EYECRUSH SHIMMER SHADOW (SPK02 SPARKLING PEACH) Màu Mắt Trang Điểm B. BY BANILA EYECRUSH SHIMMER SHADOW (SPK02 SPARKLING PEACH)
icon quà tặng
Đã bán hết
 Màu Mắt Trang Điểm B. By Banila Eyecrush Spangle Pigment (BR01 BROWN LATTE ) Màu Mắt Trang Điểm B. By Banila Eyecrush Spangle Pigment (BR01 BROWN LATTE )
icon quà tặng
Đã bán hết
 Màu Mắt Trang Điểm B. BY BANILA EYECRUSH SPANGLE PIGMENT (GD01 GILDED GIRL) Màu Mắt Trang Điểm B. BY BANILA EYECRUSH SPANGLE PIGMENT (GD01 GILDED GIRL)
icon quà tặng
Đã bán hết
 Màu Mắt Trang Điểm B. By Banila Eyecrush Spangle Pigment (PK01 PINK ME ) Màu Mắt Trang Điểm B. By Banila Eyecrush Spangle Pigment (PK01 PINK ME )
icon quà tặng
Đã bán hết
 Son Dưỡng Môi B. BY BANILA B.BALM 8g Son Dưỡng Môi B. BY BANILA B.BALM 8g
icon quà tặng
Đã bán hết
 Son Kem Lì B. BY BANILA VELVET BLURRED LIP (BE02 ROSY NUDE FILTER) 4.6g Son Kem Lì B. BY BANILA VELVET BLURRED LIP (BE02 ROSY NUDE FILTER) 4.6g
icon quà tặng
Đã bán hết
 Son Kem Lì B. BY BANILA VELVET BLURRED LIP (CR01 TAHITI CORAL FILTER) 4.6g Son Kem Lì B. BY BANILA VELVET BLURRED LIP (CR01 TAHITI CORAL FILTER) 4.6g
icon quà tặng
Đã bán hết
 Son Kem Lì B. BY BANILA VELVET BLURRED LIP (RD01 MARSALA FILTER) 4.6g Son Kem Lì B. BY BANILA VELVET BLURRED LIP (RD01 MARSALA FILTER) 4.6g
icon quà tặng
Đã bán hết
 Son Kem Lì B. BY BANILA VELVET BLURRED LIP (RD02 BRICK CHILLI FILTER) 4.6g Son Kem Lì B. BY BANILA VELVET BLURRED LIP (RD02 BRICK CHILLI FILTER) 4.6g
icon quà tặng
Đã bán hết
 Son Kem Lì B. BY BANILA VELVET BLURRED LIP (RD03 RED SHOT FILTER) 4.6g Son Kem Lì B. BY BANILA VELVET BLURRED LIP (RD03 RED SHOT FILTER) 4.6g
icon quà tặng
Đã bán hết
 Son Môi B.BY BANILA LIPDRAW MATTE BLAST LIPSTICK 4.2g Son Môi B.BY BANILA LIPDRAW MATTE BLAST LIPSTICK 4.2g
B.By Banila

Sự hình thành thương hiệu Banila Co

Banila Co là thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc được thành lập bởi F & F Co., Ltd. tại Seoul vào ngày 01/06/2005. Từ khi được bán ra thị trường vào năm 2006, thương hiệu mỹ phẩm Banila Co đã nhanh chóng trở thành thương hiệu mỹ phẩm và thời trang rất có ảnh hưởng tại Hàn Quốc. 
Các sản phẩm mỹ phẩm của Banila Co. có chất lượng cao, phù hợp cho lứa tuổi từ 18 đến 30.

Banila Co ra mắt một loạt các sản phẩm mỹ phẩm bao gồm

 • Làm sạch Balm
 • Skin Starter Pack
 • Chất tăng cường độ ẩm
 • Tẩy da chết cho mặt
 • Tẩy tế bào chết cho cơ thể
 • Sữa rửa mặt tạo bọt
 • Kem lót cho da
Còn rất nhiều sản phẩm được tung ra thị trường như các sản phẩm trang điểm và chăm sóc da cao cấp. Hàng loạt sản phẩm đều lành tính, an toàn cho da để mang lại giá trị tốt với khách hàng.

Hình mẫu của Banila Co

 • Vào tháng 3 năm 2011, nữ diễn viên Min Hyo-rin trở thành mô hình mới của Banila Co
 • Vào ngày 8 tháng 8 năm 2011, SISTAR'S Hyorin được đặt tên là mô hình mới của Banila Co
 • Vào ngày 25 tháng 9 năm 2012, nó đã được thông báo rằng Girls 'Generation'S Jessica sẽ là người xác nhận mới của Banila Co
 • Vào ngày 20 tháng 6 năm 2013, Banila Co. thông báo rằng ca sĩ Roy Kim sẽ là người mẫu nam đầu tiên của họ
 • Vào ngày 19 tháng 8 năm 2014, Song Ji Hyo được mệnh danh là mô hình mới của Banila Co
 • Vào ngày 28 tháng 9 năm 2016, (Girls Generation) Taeyeon được chọn làm người mẫu mới cho Banila Co
Xem thêm